Jak napisać dobry biznesplan?

Kategoria: Firma z głową

5 sty 2011

Jak napisać biznesplanBiznes plan to coś w rodzaju scenariusza firmy, który należy sporządzić, by jak najlepiej i najszybciej rozkręcić zaplanowaną inwestycję, a także nie pogubić się podczas jej uruchomiania i prowadzenia.
Mówi się, że biznesplan jest wręcz motorem napędowym przedsiębiorstwa. Po drugie sporządzenie biznes planu jest często wymagane, kiedy ubiegamy się o wszelkiego rodzaju kredyty i dotacje na uruchomienie zaplanowanego celu. Biznes plan sporządzają też przedsiębiorstwa już prosperujące, a nie tylko te wchodzące na rynek, ponieważ ułatwiają one realizacje projektów i inwestycji. Duże zakłady i korporacje mają wyspecjalizowaną kadrę lub wynajmują ludzi, który zajmują się tego typu planowaniem, ale kiedy jesteśmy początkującym biznesmenem bez większych środków finansowych to biznes plan możemy napisać sami.

Jest kilka punktów, które muszą się w takim dokumencie zawierać szczególnie, gdy będzie on potrzebny w bankach, dla ewentualnych inwestorów i przy składaniu pozwoleń i licencji. Osoba, która przedstawia dobrze i przejrzyście napisany biznes plan jest traktowana poważnie, a jej zaangażowanie dowodzi, że jest pełna zapału i zna się na rynku, w który wchodzi, co bardzo działa na jej korzyść.

W tym dokumencie muszą być streszczone założenia przedsiębiorstwa; jego charakterystyka; opis kadry kierowniczej i pracowniczej, a także określenie ich szczegółowych funkcji, jeśli jest to firma zatrudniająca ludzi; analizę rynku, czyli należy określić grupę klientów, do której kierowane będą produkty i usługi przez to przedsiębiorstwo wytwarzane; plan finansowy firmy, czyli określić trzeba rachunek zysków i strat, a także uwzględnić ewentualne zagrożenia i ryzyko płynące z tego typu interesu; można stworzyć wszelkiego rodzaju tabele i wykresy mające, a także zestawienia i wyliczenia, nie zapominajmy o podkreśleniu silnych stron naszej firmy, ale te słabe też należy wymienić, by wiadomo było, że mamy świadomość zagrożeń i że potrafimy przewidywać, lokalizacja firmy i krótki jej opis.

Technicznie powinno to wyglądać następująco:

* strona tytułowa, a na niej tytuł biznesplanu, nazwa firmy, podstawowe dane firmy, datę zakończenia sporządzania biznesplanu,
* streszczenie projektu, czyli wszystkie powyższe wypunktowania w bardzo przejrzystej formie, wypunktowane i zatytułowane,
* spis treści, tak by łatwo był znaleźć interesujący czytającego punkt, np. gdy inwestor chce dowiedzieć się jak wyglądać będzie przepływ środków pieniężnych w firmie.

Im bardziej przejrzysty i przemyślany biznes plan tym łatwiej zachęcić i przekonać do naszego pomysłu innych. Kiedy ubiegamy się o kredyt, czy współpracę z większą firmą jest on niezbędny, więc potraktujmy jego sporządzanie bardzo poważnie.

Formularz komentowania

O tym blogu

inwestujwdobramarke.pl to serwis dla ludzi, którzy chcą być na bieżąco z rynkiem sprzedaży towarów i usług.

Serwis prezentuje informacje o tym, jakie produkty i usługi dominują na rynku, jakie są aktualne trendy i w co warto inwestować na poziomie lokalnym, krajowym i światowym. Zwraca też uwagę na nowe produkty aspirujące do osiągnięcia wysokiej pozycji na rynku.

Obecnie zaistnienie w świadomości potencjalnych klientów wymaga ogromnej konkurencyjności. Pokazujemy, jak duże i małe firmy, znajdują na to sposób. Prezentujemy okresowe rankingi firm mogących pochwalić się największymi zyskami i tych najbardziej popularnych wśród konsumentów. Pokazujemy mechanizmy, jakie żądzą zachowaniami konsumentów oraz strategie, jakie obrały sobie najbardziej znane marki na świecie.

Serwis zawiera też wskazówki dla przedsiębiorców, którzy są na etapie wcielania własnych pomysłów w życie. inwestujwdobramarke.pl pomoże w sprawnym zarządzaniu każdą marką.