Franczyza

Kategoria: Firma z głową

6 Sie 2010

Na polskim rynku coraz częściej pojawiają się przedsiębiorstwa, dla których franczyza jest sposobem na biznes. System ten opiera się na współpracy dwóch niezależnych firmy, gdzie jedna przejmuje markę oraz prawa i obowiązki drugiej. System kontrolowany jest za pomocą umów między franczyzodawcami a franczyzobiorcami. Działanie franczyzy można zawrzeć w dziesięciu krótkich punktach:

  1. Właścicielem logo i marki sieci franczyzowej jest franczyzodawca.
  2. Franczyzodawca dowodzi opłacalności określonej koncepcji biznesowej.
  3. Zysk franczyzobiorcy pochodzi z własnej działalności, ale pod szyldem franczyzodawcy.
  4. Zakup towarów lub finansowanie inwestycji leży w gestii franczyzobiorcy.
  5. Wyposażenie oddziału należy do franczyzobiorcy.
  6. Wszelkie informacje o zasadach prowadzenia firmy franczyzobiorca otrzymuje od franczyzodawcy (know-how).
  7. Franczyzobiorca ponosi opłatę za licencję franczyzową oraz za korzystanie z know-how.
  8. Ceny w oddziale ustalane są przez franczyzobiorcę.
  9. Franczyzobiorca może narzucać rodzaj i zmiany towaru w oddziale.
  10. Wszystkie punkty współpracy franczyzodawcy i franczyzobiorcy określa umowa franszyzy.

Franczyzodawca umożliwia korzystanie z franczyzy, czyli daje innej firmie prawa do sprzedaży własnych usług, towarów lub technologii, pod warunki spełnienia określonych wymogów. Najczęściej chodzi o utrzymanie określonej koncepcji i samodzielne prowadzenie działalności. Natomiast franczyzobiorca to przedsiębiorstwo, które w zamian za otrzymanie praw do franczyzy (w tym także ma możliwość korzystania ze znaku towarowego, logo firmy) akceptuje warunki umowy i zobowiązuje się do płacenia na rzecz franczyzodawcy określonego wynagrodzenia.

Wyróżnia się kilka rodzajów franczyzy. Najpopularniejsza jest indywidualna, gdzie franczyzodawca podpisuje umowy z kilkoma przedsiębiorstwami. Następnie – sieciowa, w której franczyzobiorca składa się z wielu firm. Franczyza subordynacyjna zakłada udostępnienie jedynie samej koncepcji franczyzobiorcy. Rodzaj partnerski opiera się na prowadzeniu kilku oddziałów przez franczyzodawcę, a pozostałych przez franczyzobiorcę. Ostatni rodzaj franczyzy to master franchising, w tym wypadku franczyzobiorca otrzymuje wyłączność na prowadzenie działalności.

Formularz komentowania

O tym blogu

inwestujwdobramarke.pl to serwis dla ludzi, którzy chcą być na bieżąco z rynkiem sprzedaży towarów i usług.

Serwis prezentuje informacje o tym, jakie produkty i usługi dominują na rynku, jakie są aktualne trendy i w co warto inwestować na poziomie lokalnym, krajowym i światowym. Zwraca też uwagę na nowe produkty aspirujące do osiągnięcia wysokiej pozycji na rynku.

Obecnie zaistnienie w świadomości potencjalnych klientów wymaga ogromnej konkurencyjności. Pokazujemy, jak duże i małe firmy, znajdują na to sposób. Prezentujemy okresowe rankingi firm mogących pochwalić się największymi zyskami i tych najbardziej popularnych wśród konsumentów. Pokazujemy mechanizmy, jakie żądzą zachowaniami konsumentów oraz strategie, jakie obrały sobie najbardziej znane marki na świecie.

Serwis zawiera też wskazówki dla przedsiębiorców, którzy są na etapie wcielania własnych pomysłów w życie. inwestujwdobramarke.pl pomoże w sprawnym zarządzaniu każdą marką.