Na start dotacje z Urzędu Pracy

Kategoria: Firma z głową

6 Sie 2010

Rynek pracy wymaga obecnie od osób aktywnych zawodowo dużej elastyczności i dostosowania się do zmieniających się warunków. Przejawia się to między innymi w procesie przekwalifikowania się czy też uczestnictwa w szkoleniach pozwalających zdobyć nowe umiejętności i tym samym podjąć nowe wyzwania zawodowe. Od kilku lat obserwuje się również wzrost zainteresowania założeniem własnej działalności gospodarczej. Wynika to przede wszystkim z tego, że własny biznes traktowany jest z jednej strony jako wyraz życiowej zaradności i chęci zarabiania tylko na siebie, z drugiej jest spowodowany tym, że wiele osób nie znajduje zatrudnienia w innych firmach.

Nie wszystkie osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych zdają sobie sprawę, że istnieje możliwość pozyskania określonej kwoty pieniędzy z tak zwanego Funduszu Pracy na założenie działalności gospodarczej.

Te środki mogą być przyznane bezrobotnemu jednorazowo, a ich wysokość ulega zmianie i jest ustalana corocznie. Aby pozyskać pieniądze na uruchomienie firmy należy złożyć wniosek, którego wzór jest dostępny zazwyczaj w Dzienniku Podawczym właściwego Urzędu Pracy. Jednak pieniądze te mogą otrzymać tylko ci bezrobotni, którzy spełniają określone warunki, między innymi muszą być oni zarejestrowani jako bezrobotni minimum przez miesiąc oraz muszą złożyć prawidłowo wypełniony wniosek.

Urząd Pracy rozpatrując dany wniosek bierze pod uwagę kryteria formalne i merytoryczne, w tym czynniki takie jak, rodzaj planowanej działalności gospodarczej, zgodność wniosku z celami, jakim mają służyć środki finansowe, efektywność ekonomiczna inwestycji, gwarancję wykorzystania pozyskanych środków zgodnie z umową, możliwości zwrotu pieniędzy w przypadku ich niewłaściwego wykorzystania. Przy ocenie brana jest także pod uwagę kolejność składania wniosków.

Decydując się na założenie własnej działalności w oparciu o środki uzyskane z Funduszu Pracy trzeba mieć świadomość zobowiązania, jakiego się w związku z tym podejmuje. Firma założona w ten sposób musi działać pełne 12 miesięcy, aby umowa cywilno-prawna zawarta na przyznanie środków z Funduszu Pracy mogła zostać uznana za zrealizowaną. Każda taka umowa zawiera listę obowiązków, z których nowy przedsiębiorca musi się wywiązać oraz listę działań, które powodują, że środki finansowe należy zwrócić.

Możliwość otrzymania pieniędzy na start z Funduszu Pracy, w momencie rozpoczynania działalności jest dla wielu osób bardzo dobrym rozwiązaniem. Z uwagi jednak na warunki umowy należy dokładnie przemyśleć wszystkie kwestie związane z planowaną działalnością tak, aby w najgorszym scenariuszu możliwe było utrzymanie firmy przez 12 miesięcy. To i dopełnienie innych warunków szczegółowo określonych w umowie zapobiegną sytuacji, w której pieniądze trzeba będzie zwrócić.

Formularz komentowania

O tym blogu

inwestujwdobramarke.pl to serwis dla ludzi, którzy chcą być na bieżąco z rynkiem sprzedaży towarów i usług.

Serwis prezentuje informacje o tym, jakie produkty i usługi dominują na rynku, jakie są aktualne trendy i w co warto inwestować na poziomie lokalnym, krajowym i światowym. Zwraca też uwagę na nowe produkty aspirujące do osiągnięcia wysokiej pozycji na rynku.

Obecnie zaistnienie w świadomości potencjalnych klientów wymaga ogromnej konkurencyjności. Pokazujemy, jak duże i małe firmy, znajdują na to sposób. Prezentujemy okresowe rankingi firm mogących pochwalić się największymi zyskami i tych najbardziej popularnych wśród konsumentów. Pokazujemy mechanizmy, jakie żądzą zachowaniami konsumentów oraz strategie, jakie obrały sobie najbardziej znane marki na świecie.

Serwis zawiera też wskazówki dla przedsiębiorców, którzy są na etapie wcielania własnych pomysłów w życie. inwestujwdobramarke.pl pomoże w sprawnym zarządzaniu każdą marką.