Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Kategoria: Firma z głową

8 lut 2011

Jak zawiesić działalność gospodarczą?Zdarzają się sytuacje, w których przedsiębiorca traci płynność finansową i nie jest w stanie opłacać składek oraz podatków. Może wtedy pomyśleć o zawieszeniu działalności gospodarczej.

To świetne rozwiązanie, dla tych, którzy wpadli w przejściowe problemy finansowe lub ich biznes ma charakter sezonowy. Zamiast likwidować firmę, stawiają ją na jakiś czas w stan zawieszenia. Okres ten może wynosić od 1 miesiąca do 2 lat. Wynika to z regulacji zawartych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Zarówno rozpoczęcie jak i zakończenie zawieszenia wymaga powiadomienia pisemnego. Składamy je albo osobiście, albo wysyłamy drogą elektroniczną lub zwykłą pocztą. W drugim przypadku do dokumentów musimy dołączyć notarialnie poświadczony podpis. Poza tym wymagane jest oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników. Z tego wynika, iż o zawieszenie działalności gospodarczej może wystąpić tylko taki przedsiębiorca, który nie jest związany z nikim stosunkiem pracy. Warunek ten nie obejmuje więc umowy o dzieło oraz zlecenie. Zawieszenie zaczyna obowiązywać od dnia wskazanego przez wnioskującego, jednak nie wcześniej, niż w terminie złożenia pisma.

Zawieszenie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma ulgami finansowymi, które pozwalają przetrwać okres hibernacji. Przedsiębiorca:

  • nie musi płacić zaliczki na podatek dochodowy ani zryczałtowanego podatku dochodowego,
  • nie musi składać deklaracji VAT,
  • nie musi opłacać składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
  • składki na ubezpieczenie rentowe i emerytalne stają się dobrowolne. Istotne jest to, iż ich nieopłacanie jest równoznaczne z niewliczaniem tego okresu do wypracowanych lat. Co do składki zdrowotnej, to po 30. dniu od opłacenia ostatniej przedsiębiorca traci prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Musi więc opłacić je obie prywatnie lub korzystać z ubezpieczenia członków rodziny.

Należy pamiętać, że zawieszenie działalności gospodarczej nie likwiduje wszystkich obowiązków i uprawnień. Nadal można np. zbywać własne środki trwałe i wyposażenia. Dozwolone jest też wykonywanie czynności niezbędnych do zachowania źródła dochodów oraz zajmowanie się należnościami i zobowiązaniami powstałymi przed datą zawieszenia. Przedsiębiorca może też być poddany kontroli oraz jest zobowiązany do brania udziału w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Formularz komentowania

O tym blogu

inwestujwdobramarke.pl to serwis dla ludzi, którzy chcą być na bieżąco z rynkiem sprzedaży towarów i usług.

Serwis prezentuje informacje o tym, jakie produkty i usługi dominują na rynku, jakie są aktualne trendy i w co warto inwestować na poziomie lokalnym, krajowym i światowym. Zwraca też uwagę na nowe produkty aspirujące do osiągnięcia wysokiej pozycji na rynku.

Obecnie zaistnienie w świadomości potencjalnych klientów wymaga ogromnej konkurencyjności. Pokazujemy, jak duże i małe firmy, znajdują na to sposób. Prezentujemy okresowe rankingi firm mogących pochwalić się największymi zyskami i tych najbardziej popularnych wśród konsumentów. Pokazujemy mechanizmy, jakie żądzą zachowaniami konsumentów oraz strategie, jakie obrały sobie najbardziej znane marki na świecie.

Serwis zawiera też wskazówki dla przedsiębiorców, którzy są na etapie wcielania własnych pomysłów w życie. inwestujwdobramarke.pl pomoże w sprawnym zarządzaniu każdą marką.