Jak założyć własną działalność gospodarczą?

Kategoria: Firma z głową

31 Sie 2010

jak założyć działalność gospodarczą?W dobie dużego bezrobocia i problemów na rynku pracy wielu ludzi decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej. Ponieważ założenie firmy w „jednym okienku” to w Polsce wciąż fikcja postaramy się krok po kroku przedstawić, jakie urzędy należy odwiedzić i jakie dokumenty złożyć.


  1. Na początku nasze kroki należy skierować do Urzędu Miasta w miejscu działalności przyszłej firmy, w celu zgłoszenia naszej działalności do ewidencji. Formularz zgłoszenia musi zawierać: imię i nazwisko przedsiębiorcy, nazwę firmy (choć nie jest to obowiązkowe), nr PESEL przedsiębiorcy, adres zamieszkania, adres siedziby firmy, rodzaj działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności, miejsce wykonywania działalności i datę jej rozpoczęcia. Należy uiścić opłatę w wysokości 100 zł i jeżeli nie ma potrzeby prowadzenia postępowania wyjaśniającego, wpis otrzymamy w dniu dokonania zgłoszenia (choć ustawowo przewidziany na to czas to maksymalnie 14 dni).
  2. Następnie należy się udać do Urzędu Statystycznego, by dokonać wpisu do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej, by otrzymać numer statystyczny REGON. W tym celu potrzebujemy formularza RG-1, kserokopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dowodu osobistego. Tu znów powinniśmy otrzymać REGON tego samego dnia lub następnego, jednak czas oczekiwania może się wydłużyć maksymalnie do 14 dni. Wydanie wniosku jest bezpłatne.
  3. Naszym kolejnym celem jest punkt wyrabiania pieczątek, bowiem pieczątka nie tylko będzie przydatna w dalszej działalności, ale jest też niezbędna do wyrobienia firmowego konta bankowego, które jest obowiązkowe. Na pieczątce powinny znajdować się: imię i nazwisko przedsiębiorcy, nazwa formy, dane teleadresowa, REGON. Koszt nie powinien przekraczać 50 zł.
  4. Następnie zakładamy konto bankowe w uprzednio wybranym banku.
  5. Następnie w Urzędzie Skarbowym należy wyrobić numer NIP (jeżeli jest to działalność jednoosobowa to twój NIP stanie się NIP-em firmy, ale wniosek tak czy inaczej należy złożyć). Należy też wybrać formę opodatkowania. Następnie należy udać się do ZUS-u, by tam złożyć wniosek ZUS ZFA, należy to zrobić najpóźniej 7 dni od momentu rozpoczęcia działalności.
  6. Jeżeli zamierzamy zatrudniać pracowników, musimy jeszcze udać się do Państwowej Inspekcji Pracy, jeżeli będzie to firma jednoosobowa – to już koniec formalności.

Formularz komentowania

O tym blogu

inwestujwdobramarke.pl to serwis dla ludzi, którzy chcą być na bieżąco z rynkiem sprzedaży towarów i usług.

Serwis prezentuje informacje o tym, jakie produkty i usługi dominują na rynku, jakie są aktualne trendy i w co warto inwestować na poziomie lokalnym, krajowym i światowym. Zwraca też uwagę na nowe produkty aspirujące do osiągnięcia wysokiej pozycji na rynku.

Obecnie zaistnienie w świadomości potencjalnych klientów wymaga ogromnej konkurencyjności. Pokazujemy, jak duże i małe firmy, znajdują na to sposób. Prezentujemy okresowe rankingi firm mogących pochwalić się największymi zyskami i tych najbardziej popularnych wśród konsumentów. Pokazujemy mechanizmy, jakie żądzą zachowaniami konsumentów oraz strategie, jakie obrały sobie najbardziej znane marki na świecie.

Serwis zawiera też wskazówki dla przedsiębiorców, którzy są na etapie wcielania własnych pomysłów w życie. inwestujwdobramarke.pl pomoże w sprawnym zarządzaniu każdą marką.